Meny

Følg oss

Vi skaper brukeropplevelser som utgjør en forskjell

Ved å fokusere på gode brukeropplevelser kan du kutte kostnader i prosjektet, øke graden av selvbetjening, øke omsetningen og redusere opplæringsprosessene.

Økt konkurranse og høyere krav fra kundene er blant hovedårsakene til det økte fokuset på UX og brukeropplevelser. Den digitale verden endrer seg raskt og et av de hotte temaene i dag er hvorfor UX skal styre utformingen av en forretningsstrategi. Grunnen til dette er at UX designere har en annen oppfatning av organisasjonen en det forretningsfolk har. Ledelsen ser typisk kun på utgifter og salgsvekst, hvor UX designeren ser brukeropplevelser og forbedringer.

Av erfaring ser vi at bedrifter bruker enorme midler for å utvikle løsninger som ikke blir tatt i bruk av sluttbrukerne fordi løsningen er vanskelig og uoversiktlig å ta i bruk. God UX og engasjerende brukeropplevelser er derfor alfa omega dersom man skal lykkes digitalt.

Intervjuer, arkitektur og brukertesting

Kvalitative & Kvantitative intervjuer

For å skaffe deg den rette innsikten jobber vi tett med besluttningstagere, kunder og ansatte. Gjennom kvalitative og kvantitative intervjuer avdekker vi et mønster i forretningsmulighetene, og kan danne hypoteser for hvilke digitale løsninger som bør utformes for din bedrift. Dette gir deg muligheten til å utnytte og skape forretningsmuligheter til å generere nye inntektsstrømmer.

Hypoteser og brukertesting

For å sikre at skissene og flyten vil være effektiv tester vi hypotesen og utfører brukertesting. Dersom hypotesen ikke er optimal går vi tilbake og gjør nødvendige endringer basert på resultatene fra hypotesen og brukertestene for så å teste på nytt. Denne prosessen repeteres frem til alle parter sier seg fornøyde.

Innholds arkitektur

Relevant kommunikasjon på rett sted til riktig tid er en nøkkelfaktor for å ivareta og utnytte forretningsmuligheter. I dag legger få organisasjoner nok vekt på hvordan innholdet struktureres i deres digital løsning, som resulterer i lavere kunde konvertering. I Ycom har vi en strategisk tilnærming til innholdets arkitektur og baserer arbeidet på innsikt og analyse. Vi tror på relevante og informative kundereiser som engasjerer og treffer og overgår brukernes forventninger.

Design og prototyping

Etter en prosess på innsikt, analyse, brukertesting og strategi besitter vi dyptgående kunnskap om din organisasjon og hva som skal til for å lykkes digitalt. Når vi designer løsninger bruker vi denne kunnskapen til å utarbeide kundereiser som er sentrert rundt kundens målsettinger og kjerneverdier. Dette kaller vi en prototype som du kan teste interaktivt og gi tilbakemeldinger på. Prosjektene utarbeides i verktøyet Invision som tilbyr god samhandling mellom designer og kunde.

Flytkart

I Ycom jobber vi ikke etter tilfeldigheter og antagelser, men baserer arbeidet på analyser og innsikt. Et flytkart (FlowChart) er et diagram som viser hvordan brukeren skal navigere og treffe organisasjonens forretningsmuligheter i de forskjellige kundereisene. I tett samarbeid med kunden jobber vi for å skape relevante og friksjonsfrie kundereiser som gir resultater.

Etterarbeid og forbedringer

Arbeidet stopper på ingen måte opp når prosjektet er lansert, i Ycom pleier vi å si at det er først når løsningen er lansert at den morsomme delen av arbeidet starter. Vi fortsetter å måle og analysere løsningen slik at du som kunde får relevante og gode forslag til forbedringer som bør gjennomføres.

Skisser

For å skape en sterk digital løsning er det viktig å planlegge godt. Basert på webanalyser og forretningsmuligheter danner vi interaktive skisser (Wireframes) av løsningen hvor du som kunde får se kundereisen med relevant innhold.

Kartlegging av potensielle fallgruver

Potensielle fallgruver er mange og desto mer komplekst prosjektet er, desto større er de potensielle fallgruvene. Med grundig forarbeid og kartlegging unngår du de store fallgruvene og beholder kontroll over fremdrift og kostnader i prosjektet.

loading